Wet- en regelgeving in zorg, een ballast voor ondernemers?

with Geen reacties
Wet- en regelgeving in zorg

De Nederlandse overheid heeft een flinke wet- en regelgeving rondom de zorg vastgelegd. Voor velen voelt de regelgeving als een ballast en doet met het omdat het moet. Anderen verdwalen in de regelgeving en weten geen richting meer te vinden. Ik geef je een checklist.

 

Wet- en regelgeving in Nederland als het gaat om zorg is groot en complex. Ik zal je direct een overzicht geven van alle wet- en regelgeving in de zorg:

 

De wet :

 

 1. Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
 2. Langdurige zorg (Wlz)
 3. Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 4. Beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)
 5. Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
 6. Aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (waaronder wet gebruik burgerservicenummer in de zorg)
 7. Zorgverzekeringswet (Zvw)
 8. Relevante kwaliteitskaders
 9. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 10. Uitvoeringswet AVG
 11. Aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (waaronder wet gebruik burgerservicenummer in de zorg)
 12. Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz)
 13. Zorg en dwang
 14. Toelating zorginstellingen (Wtzi)
 15. Medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)
 16. Geneesmiddelenwet
 17. Warenwetbesluit hygiëne en levensmiddelen (inzake HACCP)
 18. Algemene wet bestuursrecht (Awb)
 19. Marktordening gezondheidszorg (Wmg)
 20. Curatele, bewind en mentorschap (Burgerlijk Wetboek, boek 1)
 21. Ondernemingsrecht (Burgerlijk Wetboek, boek 2)
 22. Governancecode zorg

 

 

Indien je personeel indienst hebt, komt onderstaande regelgeving er nog bij.

 1. Arbeidsrecht
 2. Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
 3. Wet verbetering poortwachter
 4. Collectieve arbeidsovereenkomsten (cao)

 

 

Toekomstige wetgeving, de wet:

 1. Zorg en dwang (Wzd)
 2. Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
 3. Toetreding zorgaanbieders (Wtza)
 4. Aanpassingswet Wtza

 

Een lange lijst van wetgevingen. En jij als zelfstandig ondernemer in de zorg moet hieraan voldoen. In dit artikel ga ik je niet vervelen met de inhoud van elke wetgeving.

 

Een voorbeeld:

Je verleent zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of de Zorgverzekeringswet (ZvW). Je hebt te maken met andere regelgeving dan wanneer je werkt vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Wanneer je vanuit de WMO werkt, zul je niets te maken hebben met de wet- en regelgeving vanuit de WLZ en de ZVW. Een aantal eisen kunnen overeenkomsten hebben (aangezien er van de overheid verwacht wordt dat je goede zorg verleent). Echter kan iedere gemeente aan zorgaanbieders wie andere eisen opleggen.  

Het is dus erg lastig om te weten met welke wetgeving je in een bepaalde situatie wel en niet te maken hebt. Hoe kom je erachter  wat voor jouw huidige situatie geldt?

Richtlijnen in de zorg

 

 

Zo heeft iedere wetgeving weer eisen die je moet uitwerken. En de informatie die je daarvoor nodig hebt, is moeilijk te vinden. Ook hoor ik van ondernemingen, die al 5 jaar ondernemen, dat zij behoefte hebben aan richting als het gaat om de wetgeving. Want waar vind je die richtlijnen? Iedereen zegt weer wat anders. Iedere wetgeving heeft andere eisen en die zijn niet duidelijk te vinden.

 

In juni 2019 woonde ik een bijeenkomst van het Ministerie van Volksgezondheid bij. Dit ging over de wet- en regelgeving in de zorg omtrent PGB en hoe de informatie en/of communicatiestromen beter konden verlopen.

 

Maar voor zorgondernemingen is de informatie eigenlijk weggestopt, versplinterd over diverse website, waarbij de sommige informatie incompleet was.

 

Algemene conclusies uit de sessie waren:

 

 

 • De informatie op sites is incompleet.
 • Er ontbreekt informatie als het gaat om bepaalde wetgeving.
 • De beschrijving op de sites, zorgt voor onduidelijkheid.

 

 

Tijd voor verbetering en die komt er! VWS werkt aan een verbeterplan en zal medio 2020 zelfstandig ondernemers in de zorg beter informeren, via het internet. Ik het je laten weten wanneer het zover is.

 

 

Checklist eisen WLZ en ZvW

 

 

Ik geef je een checklist mee en vertel ik je wat je moet regelen. De checklist geldt voor zorg ondernemingen die zorg verlenen binnen de WLZ en ZvW en onder de WKKGZ vallen.

 

 

Eerder schreef ik een artikel: " In 6 stappen op weg naar een kwaliteitsbeleid."  Dit artikel zal je een stuk verder helpen.

 

Als zelfstandig ondernemer in de zorg moet je zorgen voor:

 

 1. Beschikbaar en deskundig personeel.
 2. Een vergewisplicht en verklaring omtrent gedrag (VOG).
 3. Afspraken met onderaannemers en vrijwilligers.
 4. Voorbehouden en risicovolle handelingen.
 5. Een opleidingsplan.
 6. Een kwaliteitsmanagementsysteem.
 7. Uitsluitingscriteria van doelgroepen.
 8. (Veilig) incidenten melden.
 9. Vrijheidsbeperking of dwang.
 10. Medicatiebeleid.
 11. Een meldcode huiselijk geweld/kindermishandeling.
 12. Een klachtenregeling.
 13. Cliëntmedezeggenschap.
 14. Zorgdossiers en zorgplan.
 15. Een administratie -, declaratie, informatie-eisen en goed bestuur.

 

 

Voldoen aan de wet- en regelgeving

 

 

Voldoe jij aan de regelgeving, omdat je het moet doen of ervaar je het als een ballast? Voel je je gestrest, omdat het risico bestaat dat je controle krijgt van de Inspectie Gezondheid & Jeugd (IGJ). Is er een andere reden, waarom het het ervaart als ballast?

 

Denk hier dan eens over na:

 

Grote zorginstellingen, brancheorganisaties en beroepsverenigingen zitten bij elkaar om te definiëren wat kwaliteit is en komen zo tot een hele rij aan eisen.

 

 

 

Pak als zelfstandig ondernemer in de zorg de verantwoordelijkheid en zorg dat je voldoet aan de wet- en regelgeving in de zorg.

 

Je zult voelen en zien, dat je kwaliteit levert bij je klant vanuit beleid. Een tevreden klant en jij blij, want jij levert kwaliteit aan het bed.

 

 

 

Wil jij in een korte tijd van deze ballast af en zorgen dat jouw organisatie voldoet en bovenstaande wet- en regelgeving?  Weet je niet hoe je bovenstaande moet regelen of waar je moet beginnen, als het bijvoorbeeld gaat om het schrijven van een kwaliteitsmanagementsysteem?  Ik kan je helpen.

 

 

 

Wil je meer weten?

 

 Ik kan je helpen.

 

Ik ondersteun zorgprofessionals die vanuit het hart zorg verlenen en het ook erg belangrijk vinden om kwaliteit van zorg te leveren. Mijn ervaring is, dat de juiste informatie vaak niet voorhanden is en dat wij zorgondernemers steeds zelf het wiel weer moeten uitvinden.

 

Want waarom zou je het wiel nog eens uitvinden, als wij zelfstandigen in de zorg dezelfde zaken moeten regelen?

 

Over bijvoorbeeld het bouwen van een fundament voor jouw organisatie en/of het werken vanuit kwaliteit? Ik kan je helpen.

 

Ik ondersteun zorgprofessionals die vanuit het hart zorg verlenen en het ook erg belangrijk vinden om kwaliteit van zorg te leveren. Mijn ervaring is, dat de juiste informatie vaak niet voorhanden is en dat wij zorgondernemers steeds zelf het wiel weer moeten uitvinden.

 

Want waarom zou je het wiel nog eens uitvinden, als wij zelfstandigen in de zorg dezelfde zaken moeten regelen?

 

Ik heb voor zelfstandig ondernemers in de zorg een een ZorgToolPakket ontwikkeld. Deze dienst bestaat uit de volgende basis elementen:

 1. Je kunt gebruik maken van een elektronisch cliënten dossier, ZilliZ;
 2. Toegang tot een voor jouw geschreven kwaliteitsmanagementsysteem;
 3. Maandelijks online intervisie;
 4. Toegang tot een besloten Facebook groep.

 

Ben je al aangesloten bij de Facebookgroep speciaal voor zorg ondernemers die werken vanuit het hart en willen ondernemen vanuit kwaliteit?

 

Meld je aan bij de groep

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *